Seneste indlæg fra Region Syddanmark http://www.blog.regionsyddanmark.dk/feed.php?content=latestPosts&type=rss2&encoding=utf8&items=10 Seneste indlæg på tværs af alle blogs Mon, 06 Feb 2017 22:19:20 +0100 www.blog.regionsyddanmark.dk da Nej til gravning af sand mellem Viuf og Almind http://www.blog.regionsyddanmark.dk/erikpaabloggen/?p=79 http://www.blog.regionsyddanmark.dk/erikpaabloggen/?p=79#comments Mon, 06 Feb 2017 22:19:20 +0100 Niels Erik Søndergaard Ikke kategoriseret http://www.blog.regionsyddanmark.dk/erikpaabloggen/?p=79 På Miljøudvalgets Udvalgsmøde i Vejle den 6. februar - om interesseområdet for sand og gravetilladelserne af sand imellem de to landsbyer Viuf og Almind nord for Kolding - vedtog Venstre og Socialdemokraternes udvalgsmedlemmer at give tilladelse til Viuf 1 som graveområde og Viuf 2 som interesseområde. Jeg stemte imod.

Jeg stillede et kompromisforslag om at Viuf 1 godkendes som graveområde, men Viuf 2 fjernes både som interesse- og graveområde. Det blev forkastet af A og V.

Når Viuf 2 fastholdes som interesseområde, så forhindrer det Kolding Kommune i at lave en lokalplan for området, og så kan der ikke ske en kreativ udvikling af Viuf- og Almind-området. Det betyder at samspillet mellem de to landsbyer forstyrres.

Medlem af Region Syddanmarks Miljøudvalg for Dansk Folkeparti
Niels Erik Søndergård

]]>
http://www.blog.regionsyddanmark.dk/erikpaabloggen/?feed=rss2&p=79
Landsbysamfundenes nytårsønsker http://www.blog.regionsyddanmark.dk/carstenabildpaabloggen/?p=339 http://www.blog.regionsyddanmark.dk/carstenabildpaabloggen/?p=339#comments Sun, 25 Dec 2016 20:41:24 +0100 Carsten Abild Ikke kategoriseret http://www.blog.regionsyddanmark.dk/carstenabildpaabloggen/?p=339 Danmark er det eneste EU-land, der har en aktiv lovgivning, der skal få os borgere til at bo og arbejde i byer, ikke på landet. Kommunalreformen med by- og landzoneloven (planloven) fra 1970 var redskabet, der skulle afvikle landsbyerne og udvikle byerne.

Derfor blev Danmark med kommunalreformen i 1970 opdelt i landzone, byzone og sommerhusområder. I landzonen var kun landbrug, skovbrug og fiskeri tilladt. Alle andre erhverv og al anden udvikling skulle være i byzone.

Men for mange iværksættere , håndværk og småindustri er det for dyrt at etablere sig i byzone. Først skal familien have en bolig, f. eks. i et parcelhuskvarter, så skal der købes en industrigrund  af kommunen, bygges en hal, installeres inventar m. v. Inden da har kreditgivningen for længst sagt nej.

Anderledes økonomisk overkommeligt vil det være, hvis iværksættere, håndværk og småindustri kunne etablere sig på landet, f. eks. i en nedlagt gård, med familien boende i stuehuset og med de tomme landbrugsbygninger som foreløbigt  værksted og lager. Men får virksomheden i landzone succes, og der er behov for udvidelser, siger planloven stop.

Også bosætning er vigtig for vækst og udvikling i vore landsbysamfund. Der er mange, særlig børnefamilier, der gerne vil flytte på landet og leve en "blødere velfærdstilværelse" i rolige og overskuelige omgivelser, med dyr, tryghed, frivillighed, medbestemmelse og et folkeligt fællesskab.

Men landsbysamfundene har store låneproblemer. Et landsbysamfund, hvor der ikke kan sælges huse, ikke kan købes boliger og ikke lånes til erhverv, sygner hen. Bagrunden er bankers , sparekasser og kreditforeningers tilbageholdenhed med at give lån til aktiviteter på landet. Det er almindelig kendt, at boliger i landsbyer og landdistrikter, der har en værdi på en halv millioner kroner eller mindre, ikke kan få kreditforeningslån.

Et andet område, der giver problemer for landsbyer og landdistrikter, er manglen på hurtig bredbånd og mobildækning. Men landsbyer og landdistrikter må ikke lades i stikken og køres ud på et digitalt sidespor. Hele Danmark må have adgang til højhastighedssamfundet, det er lige så vigtigt som el, and og kloakering.

Hurtig bredbånd og mobildækning på landet kan skabe nye arbejdspladser, mere bosætning med hjemmearbejdspladser, telemedicin, fjernundervisning m. v.

Trives lokalsamfundene fungerer storkommunen.

Godt nytår fra landsbyer og landdistrikter.

]]>
http://www.blog.regionsyddanmark.dk/carstenabildpaabloggen/?feed=rss2&p=339
Spild af penge http://www.blog.regionsyddanmark.dk/sypplipaabloggen/?p=127 http://www.blog.regionsyddanmark.dk/sypplipaabloggen/?p=127#comments Tue, 13 Dec 2016 15:22:08 +0100 Vibeke Syppli Enrum Ikke kategoriseret http://www.blog.regionsyddanmark.dk/sypplipaabloggen/?p=127 Region Syddanmark skal - igen-igen - i gang med at finde en ny direktør.

Det besluttede regionens forretningsudvalg forleden at indstille til Regionsrådets næste møde - men det var ikke med Enhedslistens opbakning.

Det er for Enhedslisten (EL) fortsat ubegribeligt, hvorfor Region Syddanmark skal have fire direktører. De andre regioner kan nøjes med tre. En enkelt region med to direktører.

Jagten på en ny direktør i Region Syddanmark skyldes, at en af de nuværende direktører efter ret kort tids ansættelse har sagt op. Det samme skete fornylig med en anden direktør.

Ikke bare er det spild af penge med hele fire direktører. Det er det også, at regionen bruger så mange penge på konsulentfirmaer (rekrutteringsbureauer), når en ny direktør skal findes. Og endnu mere grotesk er det, at disse direktører så alligevel forsvinder efter kort tid. Hvor professionelle var disse konsulentfirmer så egentlig?

Nu vil et flertal i regionens forretningsudvalg ikke desto mindre hælde en masse penge i et konsulentfirma for at finde en afløser for Jens Winther Jensen. Enhedslisten mener, at Regionens HR-afdeling og ansættelsesudvalget passende selv kan stå for det. Så er de penge da sparet. Og de seneste par direktøransættelser tyder jo absolut ikke på, at disse private konsulentfirmaer har gjort deres arbejde ordentlig.

]]>
http://www.blog.regionsyddanmark.dk/sypplipaabloggen/?feed=rss2&p=127
Landsbyerne fik ingen minister http://www.blog.regionsyddanmark.dk/carstenabildpaabloggen/?p=336 http://www.blog.regionsyddanmark.dk/carstenabildpaabloggen/?p=336#comments Thu, 01 Dec 2016 12:45:13 +0100 Carsten Abild Ikke kategoriseret http://www.blog.regionsyddanmark.dk/carstenabildpaabloggen/?p=336 Landsforeningen Landsbyerne i Danmark havde håbet på en landsbyminister, der kunne varetage landsbyernes og landdistrikternes interesser. Men landsbysamfundene fik desværre ikke sin egen landsbyminister.

Siden kommunalreformen i 1970 har politikere og lovgivning kun tilgodeset bysamfundene, f. eks. med milliarder til byfornyelse. Landsbysamfundene, med næsten en million beboere, har måttet klare sig selv, og mange skoler er nedlagt, nærbutikker lukket, foreninger opløst og arbejdspladser ophørt.

Men meget tyder på, at politikerne endelig vil hjælpe vore landsbysamfund. Flere og flere kommunalpolitikere er positive over for, at landområderne får mere bosætning, øget turisme og nye arbejdspladser.

Mange regionspolitikere og folketingspolitikere ønsker også vækst og udvikling i vore landsbyer og landdistrikter.

Og landsbysamfundenes lokalråd, landsbyråd, beboer- og borgerforeninger er klar til samarbejde med politikerne om en fælles indsats for at få mere liv på landet.

Men for rigtigt at kunne udnytte disse positive politiske og folkelige landsbykræfter må vi have en landsbyminister, der kan samle, koordinere og gennemføre (også lovgivningsmæssigt) en aktiv landsbypolitik.

Meget er gået tabt i de sidste 4 årtier, men nyt kan skabes, og det er ikke for sent.

Men desværre fik vi ikke med den nye trekløverregering en landsbyminister, der kunne gå i spidsen for mere vækst og udvikling i vore mange landsbyer og landdistrikter.

]]>
http://www.blog.regionsyddanmark.dk/carstenabildpaabloggen/?feed=rss2&p=336
Nej til det muslimske tørklæde http://www.blog.regionsyddanmark.dk/erikpaabloggen/?p=76 http://www.blog.regionsyddanmark.dk/erikpaabloggen/?p=76#comments Tue, 22 Nov 2016 19:44:14 +0100 Niels Erik Søndergaard Ikke kategoriseret http://www.blog.regionsyddanmark.dk/erikpaabloggen/?p=76 Det muslimske tørklæde er begrundet ud fra Koranens Sura 33.60:
”Sig til dine hustruer og døtre og de muslimske kvinder, at de skal trække deres ydre tørklæder sammen om sig.
Dette er det bedste, så de kan kendes som rene og ikke forulempes”.
Det fremgår af teksten, at kvinder uden tørklæde anses for at være urene.

Det muslimske tørklæde er et kvindeundertrykkende symbol.
DF har derfor fremsat forslag i Regionsrådet i Region Syddanmark om et forbud mod,
at personalet på Region Syddanmarks Sygehuse bærer det muslimske tørklæde.

Tyrkiets grundlægger, Kemal Atatürk, forbød tørklædet for at modvirke kvindeundertrykkelsen.

HR afdelingen i Region Syddanmarks administration har udtalt,
at forslaget er juridisk ulovligt, idet den henviser til politisk vedtagne love og paragraffer gennem flere årtier.
Jeg er uenig med administrationen om dette.

Niels Erik Søndergård
Regionsrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Region Syddanmark

]]>
http://www.blog.regionsyddanmark.dk/erikpaabloggen/?feed=rss2&p=76
Fire ældre herrer med tørklæde på hjernen http://www.blog.regionsyddanmark.dk/sypplipaabloggen/?p=125 http://www.blog.regionsyddanmark.dk/sypplipaabloggen/?p=125#comments Tue, 22 Nov 2016 18:25:36 +0100 Vibeke Syppli Enrum Ikke kategoriseret http://www.blog.regionsyddanmark.dk/sypplipaabloggen/?p=125 Så er de på banen igen, de fire ældre herrer, som udgør Dansk Folkepartis gruppe i Regionsrådet i Syddanmark. Med deres evindelige kampagne mod muslimer. For igen at komme til at snakke om noget andet end f.eks. samme partis svindel med EU-midler.

De fire ældre herrer mener, at det er kvindeundertrykkende, at nogle kvinder går med tørklæde. Derfor vil de undertrykke kvinder, der går med tørklæde. De må – ifølge de fire ældre herrer – ikke arbejde i regionens sundhedsvæsen.

Det er jo helt knald i låget. Mange i sundhedsvæsnet skal jo netop have noget på hovedet. Om det er en plastic-hat eller et tørklæde er vel ret ligegyldigt.

Derfor handler de fire ældre herrers forslag jo i grunden også kun om – igen, igen – at skrue op for DF-retorikken mod en minoritetsgruppe i Danmark.

Jeg går ud fra, at Regionsrådet på mandag i næste uge afviser forslaget, som bare er endnu en brik i DF’s hadpropaganda mod muslimer. Enhedslisten stemmer i hvert fald imod.

]]>
http://www.blog.regionsyddanmark.dk/sypplipaabloggen/?feed=rss2&p=125